Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2015

MardyBuum
Reposted frommayamar mayamar viajemsi jemsi

March 05 2015

MardyBuum

March 04 2015

MardyBuum
Reposted frommayamar mayamar viawtfknobs wtfknobs
MardyBuum
9253 3b23 500

February 08 2015

MardyBuum
Nie jest dobrze przyśpieszać fakty. Rzeczy, które mają się wydarzyć przyjdą i bez twojej pomocy. Manipulowanie wydarzeniami przynosi opłakane skutki. Chcesz wziąć z chwil jak najwięcej a finalnie... zostajesz z niczym.
Reposted bysocurly socurly
MardyBuum
Czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. Nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— Grażyna Jagielska
MardyBuum
Przez ponad pół wieku każdy początek światła dziennego był początkiem mojej rozpaczy. Mam za sobą kilkanaście tysięcy beznadziejnych przebudzeń, kilkanaście tysięcy zórz porannych oświetlało mój dygot, moją niemoc i moją niewiarę. (...)
— Jerzy Pilch
MardyBuum
Każdej nocy śnią mi się Twoje buty obok moich.
— Wojciech Kuczok "Listy miłosne"
MardyBuum
I'm gonna change, but real me is what you got.
— Inspirations
MardyBuum
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Reposted bynooodle nooodle
MardyBuum
  Tired of meeting MR. WRONG
MardyBuum
Bo ci młodzi ludzie mają samochody, ale nie mają dokąd nimi pojechać. Albo po prostu nie przychodzi im do głowy , że można dokądś wyruszyć.
— Andrzej Stasiuk "Fado"
MardyBuum
Może ja mam jakieś złe radio, może kupuję jakieś głupie gazety, może u was jest zupełnie inaczej.
— Andrzej Stasiuk "Fado"
MardyBuum
pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność. wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie.
— bolesław prus
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viablackdrama blackdrama

November 08 2014

MardyBuum
3893 cd6d 500
Reposted frompengin pengin viamisiaczek95 misiaczek95

May 22 2014

MardyBuum
7655 e10f 500
Reposted fromdilma dilma
MardyBuum
Reposted fromVix Vix

May 15 2014

MardyBuum
0243 f41d
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viawhiskyinthejar whiskyinthejar
MardyBuum
3393 86a0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl